Skruvkompressorer & andra kompressorer

Skruvkompressorer används i nästan alla typer av verkstäder och industrier. Oftast används kompressorn för att driva eller styra delar av ett system eller en maskin. Olika typer av industriella processer kräver olika typer av kompressorer som klarar av att hantera en mängd olika saker, en vanlig typ av kompressor är skruvkompressorn.

En skruvkompressor kan också komma i alla möjliga typer av storlekar, detta för att olika typer av jobb kräver olika typer av utförande. En skruvkompressor kan både va oljefri eller oljesmord, detta på grund av att ibland krävs det att en skruvkompressor är oljefri om miljön där den är placerad kräver detta.